Richtsnoeren voor de lidstaten inzake de auditstrategie

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Het doel van dit document is het verstrekken van richtsnoeren aan de verantwoordelijke auditautoriteit voor het opstellen van de op grond van artikel 127, lid 4, van Vo. 1303/2013 vereiste auditstrategie (hierna "de strategie" genoemd). Deze richtsnoeren zijn van toepassing op de ESIF, met uitzondering van het Elfpo, en volgen de structuur van het model van een auditstrategie zoals omschreven in bijlage VII bij Vo. 2015/207.

Deze richtsnoeren bevatten de aanbevelingen van de Commissie voor de verschillende afdelingen van de strategie. Deze aanbevelingen worden niet alleen op grond van bovengenoemde bepalingen geformuleerd, maar ook op basis van de ervaring van de Commissie met auditstrategieën van de vorige programmeringsperiode, bestaande internationaal aanvaarde auditnormen en goede werkmethoden.

De strategie is een essentieel onderdeel van het zekerheidsmodel voor de ESIF (met uitzondering van het Elfpo), aangezien in dit planningsdocument de auditmethoden, de steekproefmethode voor audits van concrete acties en de planning van audits voor de eerste drie boekjaren vastgesteld worden, en moet van 2016 tot en met 2024 jaarlijks bijgewerkt worden.

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications