Richtsnoeren voor het vaststellen van financiële correcties voor door de structuurfondsen en het cohesiefonds medegefinancierde uitgaven, in geval van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Deze nota geeft richtsnoeren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke financiële correcties toegepast dienen te worden wanneer onregelmatigheden worden ontdekt in de toepassing van de communautaire regelgeving inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten die gedurende de programmeringsperiodes 2000-2006 en 2007-2013 door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds zijn medegefinancierd.

Publications