80 vereenvoudigingsmaatregelen voor cohesiebeleid periode 2021–2027 Regionaal Beleid

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 29/06/2018

Voor bedrijven en ondernemers die van EU-steun profiteren, biedt het nieuw kader minder rompslomp, met eenvoudiger manieren om betaling te vorderen, op basis van vereenvoudigde kostenopties. Om synergie te bevorderen, omvat een “single rulebook” nu 7 EU-fondsen die in partnerschap met de lidstaten worden uitgevoerd (“gedeeld beheer”). De Commissie stelt eveneens voor lichtere controles te houden bij programma’s met een goede staat van dienst, meer gebruik te maken van nationale stelsels, en het “single audit”-beginsel uit te breiden, ter voorkoming van dubbele controles.

More information :

Regionale ontwikkeling en cohesie na 2020: een overzicht van het nieuwe kader

Publications