De 9 pluspunten van het Europese Cohesiebeleid: Belangrijkste resultaten 2007-2013

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 werd in een moeilijke tijd gevoerd. Europa werd getroffen door de economische en financiële crisis waardoor
overheidsinvesteringen werden beperkt – wat de fondsen van het cohesiebeleid des te belangrijker maakte voor groei en nieuwe banen.

Uit een evaluatie door onafhankelijke deskundigen van de financiering in 2007-2013 is gebleken dat investeringen in het kader van het cohesiebeleid positieve, tastbare resultaten hadden, variërend van het creëren van banen, een positieve effect op regionale verschillen tot een stijging van het bbp.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications