European Commission logo
nlNederlands

8e cohesieverslag: Naar cohesie in Europa in 2050

Communications

Date: 08 feb 2022

Theme: Business support, Culture, Energy, Environment, Rural development, Tourism, Transport, Urban development, Research and innnovation, Research & Development, Territorial cohesion, Social inclusion, Jobs, Education and Training, Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | ga | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

Op basis van de analyse in het 8 e cohesieverslag geeft deze mededeling een overzicht van de belangrijkste veranderingen die zich de afgelopen tien jaar op het gebied van territoriale ongelijkheid hebben voorgedaan, en van de wijze waarop beleidsmaatregelen deze ongelijkheden hebben beïnvloed. Het potentieel van de groene en de digitale transitie als nieuwe katalysatoren van groei in de EU wordt benadrukt, maar er wordt ook op gewezen dat zonder passende beleidsmaatregelen nieuwe economische, sociale en territoriale ongelijkheden kunnen ontstaan. Tot slot geeft de mededeling de aanzet tot een denkoefening over de verdere ontwikkeling van het cohesiebeleid om deze uitdagingen aan te gaan, en met name over de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat plaatsgebonden, meerlagige en op partnerschappen gebaseerde benaderingen tot meer cohesie blijven bijdragen, waarbij tegelijkertijd wordt voortgebouwd op synergie en de integratie van cohesiedoelstellingen in andere beleidsmaatregelen en instrumenten.