MEDEDELING betreffende de strategie van de Europese Unie voor de Adriatische en Ionische regio

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

In deze mededeling wordt uiteengezet wat de behoeften en het potentieel zijn ten aanzien van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Adriatische en Ionische regio. De mededeling biedt een kader voor een coherente macroregionale strategie en een actieplan om deze uitdagingen en mogelijkheden aan te gaan en te benutten, door middel van samenwerking tussen de deelnemende landen.

De regio is een functioneel geheel dat geografisch gezien vooral bepaald wordt door het Adriatische en het Ionische bekken, maar ook een aanzienlijk landoppervlak omvat. De mariene, kust- en landzones moeten als aan elkaar gekoppelde systemen beschouwd worden. Door het toegenomen verkeer van goederen, diensten en personen als gevolg van de toetreding van Kroatië tot de EU, en in het vooruitzicht van de toetreding van andere landen in de regio, speelt het achterland van havens een belangrijke rol. Bij nadere beschouwing van de koppelingen van verkeer over land en over zee wordt ook duidelijk welke negatieve effecten bepaalde niet-duurzame activiteiten aan land hebben op kustgebieden en mariene ecosystemen.

Deze regio, waar meer dan 70 miljoen mensen wonen, speelt een belangrijke rol bij het versterken van de geografische continuïteit in Europa. De strategie bouwt voort op het Adriatisch-Ionische Initiatief1, waarbij acht landen betrokken zijn (zie de landkaart aan het einde van deze mededeling). De strategie staat open voor deelname van andere partners in de regio.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications