Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie van de Europese Unie voor de Donau-regio

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/12/2010

De Donau-regio is ingrijpend veranderd. In 2004 en 2007 heeft in twee golven de EUuitbreiding plaatsgevonden. Het meest internationale rivierbekken ter wereld is nu grotendeels EU-ruimte. Er zijn nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen en het potentieel van de regio aan te pakken, met name ter versterking van de inspanningen om de economische crisis op duurzame wijze te overwinnen. De sociaaleconomische ontwikkeling, het concurrentievermogen, het milieubeheer en de middelenefficiënte groei kunnen worden verbeterd en de veiligheids- en vervoerscorridors gemoderniseerd. De Donau kan de EU openstellen voor haar nabije buren, de Zwarte Zee-regio, de zuidelijke Kaukasus en Centraal Azië. Een EU-strategie voor de Donau-regio kan bijdragen tot de EU-doelstellingen door het versterken van de belangrijkste EU-beleidsinitiatieven, met name de strategie "Europa 2020".

De Donau-regio is een functioneel gebied dat wordt gedefinieerd door zijn rivierbekken. Samenwerkingsorganen zoals de Donau-commissie en de Internationale Commissie ter bescherming van de Donau houden zich bezig met specifieke kwesties. De strategie verbreedt deze aanpak door de prioriteiten op geïntegreerde wijze aan te pakken. Geografisch betreft zij
hoofdzakelijk maar niet exclusief: Duitsland (Baden-Württemberg en Beieren), Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Roemenië en Bulgarije binnen de EU, en Kroatië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Moldavië en Oekraïne (de regio's langs de Donau) daarbuiten. De strategie staat open voor andere partners in de regio. Aangezien de
Donau in de Zwarte Zee uitmondt, moet de strategie coherent zijn met de Zwarte Zeeperspectieven. Met meer dan 100 miljoen mensen en een vijfde van het EU-oppervlak is het gebied van vitaal belang voor Europa.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications