Richtsnoeren voor de behandeling van in jaarlijkse controleverslagen vermelde fouten

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/12/2011

Dit document is bedoeld om aanvullende richtsnoeren te verschaffen door een antwoord te geven op de belangrijkste vragen die door lidstaten zijn gesteld in verband met de in het jaarlijkse controleverslag vermelde foutenpercentages en de impact ervan op het auditadvies  van de auditautoriteit.

Publications