Manifest voor en door jongeren over de vormgeving van het Europees samenwerkingsbeleid

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Betrokkenheid van jonge Europeanen bij toekomstige Europese territoriale samenwerking

In 2020 is het 30 jaar geleden dat het grensoverschrijdende EUsamenwerkingsprogramma “Interreg” van start ging. De drie belangrijkste thema’s bij de viering van het 30-jarig bestaan van dit programma, dat door middel van samenwerking van de Europese grenzen kansen maakt, zijn: buren, groen en jongeren.

Een van de drie hoofdthema’s van de Interreg-campagne ter ere van het 30-jarig bestaan, “Jongeren”, wil laten zien dat ook al spelen jongeren al een rol bij Europese territoriale samenwerking (ETC), er nog veel meer kan en moet worden gedaan. Hoe? Door de ideeën en wensen van jongeren te verzamelen over hoe toekomstige territoriale samenwerking kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat jonge generaties zich gehoord voelen door de belangrijkste beleidsmakers in de EU. Deze op de jongeren gerichte, democratische campagne in 2020 is niet alleen actueel vanwege het 30-jarige bestaan van Interreg, maar ook omdat het een jaar is van politieke verandering vanwege de overgang tussen twee EU-begrotingsperioden, namelijk 2014-2020 en 2021-2027. Om die reden is 2020 het beste moment om jongeren te vragen naar hun mening, om zo invloed te kunnen uitoefenen op de beleidsvorming rond Interreg en de projectgebaseerde uitvoering ervan. In dit manifest worden de ideeën van jongeren over Interreg gepresenteerd, en met name over de vraag hoe het programma kan worden aangepast zodat het meer aan hun verwachtingen voldoet.

Het manifest is vooral gericht tot beleidsmakers op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, evenals tot de administratieve instanties van Interreg en begunstigden van projecten, organisaties die geïnteresseerd zijn in Europese cohesie (met name Interreg), beleidsvorming, jongeren, betrokkenheid van burgers en democratische participatie. De hier gepresenteerde ideeën zijn verzameld door medewerkers van de Europese Commissie via gerichte enquêtes, peilingen en online groepsdiscussies met jongeren uit heel Europa (d.w.z. de EU, de ultraperifere regio’s en de buurlanden). EU-commissaris voor Cohesie en Hervormingen Elisa Ferreira en het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zullen het manifest op 15 oktober 2020 in ontvangst nemen op het jaarlijkse Interreg-evenement, tijdens de speciale dialoog met jongeren, waarbij een aantal jongeren die een bijdrage hebben geleverd aanwezig zal zijn. Het doel is om een discussie te voeren met en te luisteren naar de reacties van belangrijke EUbeleidsmakers op het manifest.

More information :

Interreg 30 Years

Publications