Financieringsinstrumenten binnen het Cohesiebeleid 2014-2020

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Financieringsinstrumenten vormen een efficiënte wijze om de middelen van het cohesiebeleid in te zetten ter bevordering van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Financiële instrumenten zijn gericht op projecten die potentieel economisch levensvatbaar zijn en bieden ondersteuning voor investeringen door middel van leningen, garanties, aandelen en andere risicodragende systemen, eventueel gecombineerd met technische ondersteuning, rentesubsidies of garantieprovisiesubsidies onder dezelfde maatregelen.

Behalve de duidelijke voordelen van het op de lange termijn opnieuw gebruiken van middelen, dragen financieringsinstrumenten bij aan het mobiliseren van aanvullende publieke of private co-investeringen. Zo worden overeenkomstig de prioriteiten van Europa 2020 en het cohesiebeleid de tekortkomingen van de markt aangepakt. Hun leveringsstructuur brengt aanvullende expertise en kennis met zich mee, zodat wordt bijgedragen aan een grotere efficiëntie en doelmatigheid van de toewijzing van publieke middelen. Bovendien bieden deze instrumenten tal van prikkels om beter te presteren, waaronder een grotere financiële discipline op het niveau van de ondersteunde projecten.

Financieringsinstrumenten worden met ingang van de programmeringsperiode 1994-1999 ten behoeve van structuurfondsen ingezet voor de verwezenlijking van investeringen. Gedurende de huidige programmeringsperiode 2007-2013 is het relatieve belang ervan toegenomen. Op het moment vertegenwoordigen zij 5 % van de totale middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Gelet op de huidige economische situatie en de toenemende schaarsheid van de publieke middelen, zullen financieringsinstrumenten naar verwachting in de programmeringsperiode 2014- 2020 een nog belangrijker rol spelen binnen het cohesiebeleid.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications