Door de Gemeenschap Geïnitieerde Lokale Ontwikkeling

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

De afgelopen 20 jaar heeft de LEADER-aanpak met vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) (gefinancierd door het Structuurfonds en fonds voor plattelandsontwikkeling) actoren op het platteland geholpen om het langetermijnpotentieel van hun lokale regio te overwegen. Het is een effectief
en efficiënt instrument gebleken voor de uitvoering van ontwikkelingsbeleid. De Europese Commissie heeft deze uitvoeringsmethode ook gestimuleerd via de communautaire initiatieven URBAN en EQUAL. Voor LEADER, dat sinds 1991 ononderbroken door de EU is ondersteund, is dit instrument een belangrijk onderdeel geworden van het beleid voor plattelandsontwikkeling dat breed ingang heeft gevonden in heel Europa. Sinds 2007 wordt lokale ontwikkeling ook binnen het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij gebruikt ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van visserijgemeenschappen.

Artikel 32-35 van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (EU), Nr. 1303/2013, voor CLLD is gebaseerd op de LEADER-aanpak en heeft betrekking op vier van de fondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij) die onder het Gemeenschappelijk Strategisch Kader vallen in de programmaperiode 2014-2020 (de ESI-fondsen, Europese Structuur- en Investeringsfondsen).

CLLD is een specifiek instrument voor toepassing op subregionaal niveau en is een aanvulling op ontwikkelingsondersteuning op lokaal niveau. CLLD kan lokale gemeenschappen en organisaties ertoe bewegen om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei in het kader van de Europa 2020-strategie, territoriale samenhang bevorderen en
specifieke beleidsdoelen bereiken.

Publications