Een nieuw cohesiebeleid voor banen en groei in Europa

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Cohesiebeleid vormt de hoofdinvesteringspijler van de begroting van de Europese Unie (EU).

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt de EU steun aan nieuwe innovatieve bedrijven, ondersteunt ze kmo’s, creëert ze duurzame banen, draagt ze bij aan betere opleiding, draagt ze bij aan bestrijding van de armoede, bevordert ze de sociale inclusie, zorgt ze voor breedbandverbindingen in afgelegen gebieden, bindt ze de strijd aan tegen de braindrain, draagt ze bij aan een beter milieu, bevordert ze de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen, legt ze belangrijke transportverbindingen aan en vergroot ze de efficiëntie van overheidsadministraties.

Deze fondsen vertegenwoordigen samen meer dan een derde van de totale EU-begroting. Alle EU-regio’s profiteren van het cohesiebeleid, maar armere regio’s ontvangen een hogere mate aan investeringen.

Publications