Gerichte investeringen in belangrijke prioriteiten voor groei: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Waarom investeren in de overgang naar een koolstofarme economie?

Het nastreven van de EU-doelstellingen voor klimaat en energie verlaagt onze afhankelijkheid van energie

  • Tegen 2020:
    • broeikasgasemissies met 20 % verlagen;
    • de energie-efficiëntie met 20 % verhogen; en
    • ten minste 20 % van de verbruikte energie genereren uit duurzame bronnen.
  • Tegen 2050:
    • de kooldioxide-uitstoot met 85 à 90 % verlagen.

Als deze doelstellingen worden behaald, worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor economische ontwikkeling via uitbreiding van bedrijfs- en onderzoeksactiviteiten in koolstofarme technologieën en het creëren van nieuwe groene banen.

Publications