Europese gedragscode voor de verstrekking van microkrediet

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/10/2011

De Europese markt voor microfinanciering is een jonge groeisector met een aanzienlijk potentieel. Deze markt is echter nog vrij heterogeen, als gevolg van verschillen tussen de wettelijke en institutionele kaders in de lidstaten en de
diversiteit van de verstrekkers van microkrediet. In de EU worden microleningen verstrekt door financiële instellingen, zoals handelsbanken, spaarbanken, coöperatieve banken en staatsbanken, maar ook door een aantal niet-bancaire
entiteiten, zoals instellingen voor microfinanciering, stichtingen, kredietverenigingen, liefdadigheidsorganisaties, ngo’s en dergelijke.

Publications