Verordeningen voor de Structuurfondsen voor de periode 2000-2006

Politiek akkoord over de verordeningen voor de periode 2000-2006 tijdens de Europese Raad van Berlijn op 24 en 25 maart 1999 (conlusies) da de en es fr it nl pt fi svpdf