Speciale vormen van steun

Extra tools

 

De Europese Commissie (directoraat-generaal Regionaal beleid) heeft in het kader van de programmeringsperiode 2007-2013 samen met de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen vier gezamenlijke initiatieven ontwikkeld voor een efficiënter en duurzamer cohesiebeleid. Twee ervan bevorderen het gebruik van financieringsinstrumenten (JEREMIE en JESSICA), de overige twee (JASPERS en JASMINE) bieden technische ondersteuning.

 • JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) is een faciliteit voor technische bijstand aan de twaalf landen die tot de EU toetraden in 2004 en 2007, zodat deze lidstaten de nodige ondersteuning krijgen bij de voorbereiding van grote projecten van hoge kwaliteit, die zullen worden gecofinancierd door EU-fondsen.
 • JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) is een initiatief van de Europese Commissie ontwikkeld in samenwerking met het Europees Investeringsfonds. Het stimuleert het gebruik van financieringsinstrumenten voor een betere toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, en dat via interventies van de Structurele Fondsen.
 • JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is een initiatief van de Europese Commissie ontwikkeld in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Het ondersteunt duurzame stadsontwikkeling en -vernieuwing via financiële mechanismen.
 • JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) biedt zowel technische als financiële steun aan niet-bancaire microkredietverstrekkers en helpt hen om de kwaliteit van hun werking te verbeteren, om te groeien en om duurzaam te worden. JASMINE heeft eveneens als doel om goede praktijken in de sector van microkredieten te promoten en om een gedragscode voor microkredietverstrekkers op te stellen.

Achtergrondmateriaal

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Contact

  Europese Commissie - DG Regionaal Beleid
  eenheid B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
  Fax: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu