Europees Sociaal Fonds

Het ESF investeert in mensen en richt zich daarbij vooral op verbetering van de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de hele Europese Unie. Het ESF is er ook op gericht de omstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare mensen die het risico lopen onder de armoedegrens terecht te komen.

Het ESF investeert in de hele EU. Tussen 2014 en 2020 steekt het meer dan 90 miljard euro in menselijk kapitaal in de EU-landen. Nog eens minimaal 3,2 miljard euro is bestemd voor het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren.

Gedurende de periode 2014-2020 zal het ESF zich richten op vier van de thematische doelstellingen van het cohesiebeleid:

  • werkgelegenheid stimuleren en arbeidsmobiliteit ondersteunen;
  • sociale inclusie bevorderen en armoede bestrijden;
  • investeren in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren; en
  • institutionele capaciteit vergroten en zorgen voor een efficiënt overheidsapparaat.

Bovendien zal 20% van de investeringen van het ESF worden besteed aan activiteiten die sociale inclusie verbeteren en armoede bestrijden. Dit wordt thematische concentratie genoemd.

Meer informatie leest u in de ESF-verordening en op de ESF-website.

Werkloosheidsuitkeringen: Een deskundige die een vrouw helpt om online sociale uitkeringen aan te vragen
Werkloosheidsuitkeringen: Een deskundige die een vrouw helpt om online sociale uitkeringen aan te vragen