Beschikbare begroting 2014-2020

Voor de periode 2014-2020 bedroegen de middelen voor het regionaal en cohesiebeleid in totaal € 351,8 miljard.
Gedetailleerde gegevens en diagrammen vindt u op de portal met gegevens over het cohesiebeleid.

Financiële toewijzingen 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)