Financiering aanvragen

Extra tools

 

Aanvragen voor de regionale fondsen moet u indienen bij de instantie die verantwoordelijk is voor het programma voor uw regio. Deze zgn. 'beheersautoriteit' beoordeelt uw project en beslist over uw aanvraag.
Welke beheersautoriteit moet ik contacteren? de en fr

 • Overheidsinstanties, sommige particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven), universiteiten, verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties kunnen steun aanvragen van de regionale fondsen. Buitenlandse bedrijven met een vestiging in de regio die onder het operationele programma valt, kunnen ook steun aanvragen, indien ze zich aan de Europese aanbestedingsregels houden.
 • Neem contact op met uw beheersautoriteit de en fr voor meer informatie over steunaanvragen in uw regio
 • Indien u een project wil indienen in een land dat lid van de EU wil worden, moet u contact opnemen met het instrument voor voorbereiding op het EU-lidmaatschap (IPA).
 • Meestal gaat de steun naar projecten, dus u moet een project indienen als u in aanmerking wilt komen voor steun. Die wordt dan in meerdere betalingen uitgekeerd.
 • Voordat u subsidie aanvraagt, moet u nagaan welke Europese operationele programma's de en fr er zijn in uw regio. Uw project moet voldoen aan de criteria van uw regionaal programma.
 • Voor uw aanvraag volgt u de procedureregels van de beheersautoriteit van uw programma. Bij sommige autoriteiten kunt u om het even wanneer een aanvraag indienen, andere hebben vaste termijnen. Raadpleeg de website van uw beheersautoriteit de en fr voor meer informatie.

Er is geen ondergrens voor de omvang van projecten. Doorslaggevend zijn de Europese meerwaarde, het effect op de werkgelegenheid, het innovatieve karakter en de bijdrage die het project levert aan de concurrentiepositie van uw regio.

 • Wie Europese subsidies ontvangt zegt meestal dat de tijd die nodig is voor een aanvraag meer dan goed wordt gemaakt door de voordelen op de lange termijn.
 • Het feit dat u een EU-subsidie krijgt opent vele deuren, ook al dekt ze slechts een deel van de kosten van uw project: zo vergemakkelijken EU-subsidies het vinden van een partner voor uw project.

Hieronder een keuze uit de vele organisaties die advies geven over subsidie-aanvragen bij de structuurfondsen

 • de honderden Europe Direct voorlichtingscentra in heel Europa
 • de beheersautoriteit de en fr die verantwoordelijk is voor uw programma, kan u te allen tijde adviseren
 • de dienst EU-zaken van uw gemeente of kamer van koophandel
 • het Enterprise Europe Netwerk en geeft kleine bedrijven advies over aanvragen voor EU-subsidies voor onderzoek, productontwikkeling, innovatie, investeringen, werkgelegenheid en opleiding.
 • De EU geeft subsidies voor een groot aantal projecten en programma's op allerlei gebied: cultuur, onderwijs, landbouw, plattelandsontwikkeling, onderzoek, milieu enz.
 • Meer over EU-subsidies en programma's
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Meer informatie

 • Projecten de en fr die al steun van de regionale fondsen krijgen.
 • Organisaties en die al steun van de regionale fondsen krijgen.