Europees Structuurfonds en Investeringsfonds

Vijf hoofdfondsen ondersteunen samen de economische ontwikkeling in alle EU-landen, conform de doelen van de Europa 2020-strategie:

Elke EU-regio heeft recht op ondersteuning vanuit het EFRO en ESF. Daar staat tegenover dat alleen de minder ontwikkelde regio's steun van het Cohesiefonds kunnen ontvangen.

Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) biedt hulp bij grote natuurrampen.

Instrument voor pretoetredingssteun

Kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen voor de EU kunnen ondersteuning krijgen via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA).