North Sea

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Vanaf het begin van het eerste programma voor de Noordzeeregio is de samenwerking in de regio volwassener en intensiever geworden. Het is mogelijk gebleken om voor elke programmeringsperiode de ambities voor het effect en de duurzaamheid van de gefinancierde projecten naar boven bij te stellen. In het nieuwe programma voor de Noordzeeregio wordt deze ontwikkeling voor de periode 2014-2020 voortgezet.

De algehele doelstelling voor het programma is om ontwikkeling te ondersteunen en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te bevorderen. Het programma helpt ondernemingen, instellingen, overheden, ngo´s en overige partijen om hun expertise te bundelen, ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling van realistische oplossingen voor gezamenlijke problemen van organisaties uit de regio.

Financieringsprioriteiten

Het programma richt zich op vier kernprioriteiten:

 • Prioriteit 1: Denken in termen van groei – ondersteuning van de groei van economieën in de Noordzeeregio door stimulering van zakelijke investeringen in onderzoek en innovatie, ontwikkeling van verbindingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling en het hoger onderwijs. Dit omvat in het bijzonder: bevordering van investeringen in de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiemogelijkheden en eerste productie, met name in sleuteltechnologieën en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën.
 • Prioriteit 2: Eco-innovatie – stimulering van de groene economie door middel van ondersteuning van de industriële overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie, en bevordering van groene groei, eco-innovatie en milieuprestatiebeheer in de publieke en private sector.
 • Prioriteit 3: Een duurzame Noordzeeregio – klimaatverandering tegengaan en het milieu beschermen door ondersteuning van investeringen voor aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van ecosysteemgerichte benaderingen, bescherming en herstel van de biodiversiteit en bodem, en bevordering van de ecosysteemdiensten, onder andere door middel van Natura 2000 en groene infrastructuur.
 • Prioriteit 4: Bevordering van groen transport en groene mobiliteit aan de hand van de ontwikkeling en verbetering van milieuvriendelijke (en geluidsarme) en koolstofarme transportsystemen, waaronder binnenwateren en zeevervoer, havens, multimodale verbindingen en luchthaveninfrastructuur, met als doel duurzame regionale en lokale mobiliteit te bevorderen.

Verwachte effecten

 • Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde kennispartnerschappen tussen ondernemingen, kennisinstellingen, overheidsinstellingen en eindgebruikers met het oog op langdurige samenwerking bij de ontwikkeling van producten en diensten. Verbetering van de regionale capaciteit voor innovatieondersteuning ter verhoging van het innovatieniveau op de lange termijn en ter ondersteuning van strategieën voor slimme specialisatie. Stimulering van de publieke sector om vraag naar innovatie en innovatieve oplossingen ter verbetering van de levering van overheidsdiensten te genereren.
 • Bevordering van de ontwikkeling en aanpassing van producten, diensten en processen ter versnelling van de vergroening van de economie van de Noordzeeregio. Stimulering van de aanpassing van nieuwe producten, diensten en processen teneinde de ecologische voetafdruk van de regio´s rond de Noordzee terug te brengen.
 • Laten zien van nieuwe en/of verbeterde methoden om de klimatologische veerkracht van de doelgebieden te verbeteren. Ontwikkeling van nieuwe methoden voor duurzaam beheer op de lange termijn van de ecosystemen van de Noordzee.
 • Ontwikkeling van demonstraties van innovatieve en/of verbeterde vervoers- en logistieke oplossingen met het potentieel om grote volumes vracht te onttrekken aan het lange-afstandswegvervoer. Stimulering van de verspreiding en toepassing van groene vervoersoplossingen voor regionaal vracht- en personenvervoer.

Regions

 • Belgium
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen
 • Denmark
  • Sjælland
  • Syddanmark
  • Midtjylland
  • Nordjylland
 • Germany
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • NIEDERSACHSEN
  • Braunschweig
  • Hannover
  • Lüneburg
  • Weser-Ems
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Netherlands
  • NOORD-NEDERLAND
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
  • Overijssel
  • Flevoland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
 • Sweden
  • Södra Sverige
  • Småland med öarna
  • Sydsverige
  • Västsverige
  • Norra Mellansverige
 • United Kingdom
  • NORTH EAST
  • Tees Valley & Durham
  • Northumberland and Tyne & Wear
  • YORKSHIRE & THE HUMBER
  • East Riding & North Lincolnshire
  • North Yorkshire
  • South Yorkshire
  • West Yorkshire
  • EAST MIDLANDS
  • Derbyshire & Nottinghamshire
  • Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
  • Lincolnshire
  • East Anglia
  • Essex
  • Kent
  • Eastern Scotland
  • North Eastern Scotland
  • Highlands and Islands

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 167,253,971.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 328,773,520.00 €

Total EU contribution: 167,253,971.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN005