(Interreg V-A) BE-NL - Belgium-The Netherlands (Vlaanderen-Nederland)

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Nederland vormt de concrete vertaling van de Europa 2020-strategie met betrekking tot de specifieke problemen waarmee het Belgisch-Nederlandse grensgebied te kampen heeft. Er is de laatste decennia veel bereikt, maar de grens is nog steeds een echte grens, zelfs na twintig jaar vrij verkeer van personen en goederen, en ondanks de gemeenschappelijke taal. De grensoverschrijdende infrastructuur moet nog aanzienlijk worden verbeterd en de arbeidsmarkt is nog altijd een nationale aangelegenheid met maar weinig coördinatie-instrumenten of -mechanismen. Dit programma is opgezet om de problemen in het grensgebied aan te pakken en gezamenlijke mogelijkheden te benutten zonder de specifieke subregionale behoeften uit het oog te verliezen. De voornaamste uitdagingen voor het grensgebied zijn: versterking van de concurrentiekracht, vergroting van de duurzaamheid en een beter functionerende arbeidsmarkt.

Financieringsprioriteiten

Het programma richt zich op vier kernprioriteiten:

 • slimme groei om de concurrentiekracht van de regio en die van het mkb te versterken;
 • duurzame groei gericht op energie;
 • duurzame groei gericht op het milieu en de hulpbronnen;
 • inclusieve groei om de arbeidsmobiliteit en de opleidingen te verbeteren.

Verwachte effecten

 • Toename van 3% van het aandeel middelgrote en kleine bedrijven (mkb) die innovatieve producten en processen introduceren (van 68 naar 71% - Regionaal innovatiescorebord)
 • Een stijging van 25% van het aantal personen dat over de grens werkt van 42.500 naar 53.125

Regions

 • Belgium
  • VLAAMS GEWEST
  • Antwerpen
  • Limburg (B)
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams Brabant
  • West-Vlaanderen
 • Netherlands
  • Zeeland
  • ZUID-NEDERLAND
  • Noord-Brabant
  • Limburg (Nl)

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 152,575,585.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 305,151,170.00 €

Total EU contribution: 152,575,585.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB046