Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Nederland

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste beleidsdoelstellingen

Aan de regio Oost-Nederland, die bestaat uit de provincies Gelderland en Overijssel, is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2014-2020 een bedrag toegewezen van 100 302 292 EUR. Op basis van deze toewijzing, die zal worden aangevuld met publieke en private cofinanciering, streeft de regio ernaar het potentieel voor onderzoek en innovatie te versterken en tegelijkertijd de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie te ondersteunen. Aan de hand van deze heldere en gerichte doelstellingen draagt de regio bij aan de overkoepelende EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en de Nederlandse doelstellingen in dat opzicht.

De regio erkent dat er behoefte is aan gerichte investeringen, waarbij rekening wordt gehouden met het sociaal-economische profiel van de regio, alsmede met de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad, de overkoepelende Europese en nationale strategieën en in het bijzonder de regionale innovatiestrategie van Oost-Nederland. Het operationeel programma is gericht op het volgende:

 • bevordering van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie, ontwikkeling van verbindingen en synergie-effecten tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling en kennisinstituten, en ondersteuning van clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie;
 • bevordering van de ingebruikneming van innovatieve koolstofarme technologieën in de regio door middel van demonstratie- en prototyping-projecten.

Financieringsprioriteiten

De programma is gericht op twee kernprioriteiten:

 • vergroting van de intensiteit van onderzoek en innovatie bij kmo´s en verbetering van de opname van innovatie;
 • ondersteuning van de eerste toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën teneinde tot een grootschaliger invoering daarvan te komen.

Verwacht effect

 • De ondersteuning van naar beoogd 800 kmo´s zal naar verwachting een aanvullend bedrag van 59 miljoen EUR aan private investeringen ten behoeve van innovatie in de clusters Landbouw, voeding en gezondheid en Hightech-systemen en materialen (HTSM) genereren, evenals een aanvullend bedrag van 23 miljoen EUR ten behoeve van innovatie in de cluster Energie en milieutechnologie.
 • Uitbreiding van het aandeel innovatieve kmo´s dat samenwerkt met overige ondernemingen en kennisinstituten van 30 % à 35 %.
 • Uitbreiding van het aandeel aan opbrengsten die kmo´s genereren uit nieuwe producten van 5,5 % tot 6 %.

Regions

 • Netherlands
  • OOST-NEDERLAND
  • Overijssel
  • Gelderland
  • Flevoland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 101,043,411.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO4 - Low-carbon economy

Financial information

Total OP budget: 287,533,221.00 €

Total EU contribution: 101,043,411.00 €

CCI number: 2014NL16RFOP004