Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland

Nederland

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Aan de regio Zuid-Nederland, die bestaat uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2014-2020 een bedrag toegewezen van 113 627 056 EUR. Op basis van deze toewijzing, die zal worden aangevuld met publieke en private cofinanciering, streeft de regio ernaar het potentieel voor onderzoek en innovatie te versterken en tegelijkertijd de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie te ondersteunen. Aan de hand van deze heldere en gerichte doelstellingen draagt de regio bij aan de overkoepelende EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en de Nederlandse doelstellingen in dat opzicht.

De regio erkent dat er behoefte is aan gerichte investeringen en houdt daarbij rekening met haar sociaaleconomische profiel, alsmede met de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad. Daarnaast worden de overkoepelende Europese en nationale strategieën en in het bijzonder de regionale innovatiestrategie van Zuid-Nederland in het achterhoofd gehouden. Het operationele programma is gericht op:

 • bevordering van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie, ontwikkeling van verbindingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, kennisinstellingen en het hoger onderwijs, en open innovatie door middel van slimme specialisatie;
 • bevordering van de ingebruikname van innovatieve koolstofarme technologieën in de regio door middel van demonstraties en proefprojecten.

Financieringsprioriteiten

Het programma is gericht op twee kernprioriteiten:

 • vergroting van de intensiteit van onderzoek en innovatie in het mkb en verbetering van de introductie van innovatie;
 • ondersteuning van de ontwikkeling en eerste toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën teneinde tot een grootschaliger invoering daarvan te komen.

Verwachte effecten

 • De ondersteuning van naar beoogd 1 000 mkb-bedrijven zal naar verwachting een aanvullend bedrag van 50 miljoen EUR aan private investeringen ten behoeve van innovatie in de in RIS³ vastgelegde clusters (Landbouw, voeding en gezondheid, Hightech-systemen en materialen, Scheikunde, Levenswetenschappen en gezondheid, Biogebaseerde producten en Logistiek) genereren.
 • Stijging van het aandeel innovatieve mkb-bedrijven dat samenwerkt met andere ondernemingen en kennisinstellingen van 30% naar 35%.
 • Uitbreiding van het aandeel aan opbrengsten die het mkb genereert uit nieuwe producten (van 5,4% naar 6%).
 • Succesvolle businesscases van eerste toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën teneinde tot een grootschaliger invoering daarvan te komen.

Regions

 • Netherlands
  • Zeeland
  • ZUID-NEDERLAND
  • Noord-Brabant
  • Limburg (Nl)

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 163,741,137.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 402,070,071.00 €

Total EU contribution: 163,741,137.00 €

View the data

CCI number: 2014NL16RFOP003