Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland

Nederland

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen:

Aan de regio Noord-Nederland, die bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2014-2020 een bedrag toegewezen van in totaal 103 541 823 EUR. Deze middelen, die worden aangevuld met publieke en private cofinanciering, dienen ter versterking van het potentieel van de regio voor onderzoek en innovatie en tegelijkertijd ter ondersteuning van de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie. Door stimulering van investeringen in deze heldere en gerichte doelstellingen draagt de regio bij aan de overkoepelende EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze nieuwe investeringen dragen tevens bij aan verwezenlijking van de Nederlandse doelstellingen in dat opzicht.

De regio erkent dat er behoefte is aan gerichte investeringen, waarbij rekening wordt gehouden met het sociaaleconomische profiel van de regio, alsmede met de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad, de overkoepelende Europese en nationale strategieën en in het bijzonder de regionale innovatiestrategie van Noord-Nederland.

Het operationele programma is gericht op:

 • bevordering van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie (O&I), ontwikkeling van verbindingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, kennisinstellingen en het hoger onderwijs, en stimulering van innovatie door middel van strategieën voor slimme specialisatie;
 • bevordering van innovatie in koolstofarme technologieën.

Financieringsprioriteiten

Het programma is gericht op twee kernprioriteiten:

 • vergroting van de intensiteit van onderzoek en innovatie in het mkb en verbetering van de introductie van innovatie;
 • ondersteuning van de ontwikkeling en toetsing van innovatieve prototypes voor koolstofarme technologie.

Verwachte effecten

 • De ondersteuning van het beoogde aantal van 575 mkb-bedrijven levert naar verwachting een aanvullend bedrag van 57 miljoen EUR aan private investeringen op voor innovatie in de geselecteerde regionale clusters met betrekking tot de maatschappelijke uitdagingen van (1) gezondheid, demografie en welzijn, (2) voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) veilige, schone en efficiënte energie, en (4) schone en veilige watervoorziening.
 • Het aandeel innovatieve mkb-bedrijven dat samenwerkt met andere ondernemingen en kennisinstellingen zou moeten stijgen van 31% naar 35%.
 • De opbrengsten van ondernemingen uit nieuwe of vernieuwde producten zullen naar verwachting stijgen van 8% naar 9%.
 • Een toename van het aantal innovaties in de regio dat gericht is op CO2-reductie.

Regions

 • Netherlands
  • NOORD-NEDERLAND
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 104,282,942.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO4 - Low-carbon economy

Financial information

Total OP budget: 279,012,452.00 €

Total EU contribution: 104,282,942.00 €

CCI number: 2014NL16RFOP001