INTERREG EUROPE

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het programma is bedoeld ter verbetering van het cohesiebeleid door uitwisseling van ervaringen en overdracht van goede praktijken tussen en gezamenlijke initiatieven van 28 regio´s van de Europese Unie (plus Noorwegen en Zwitserland) op thematische doelstellingen, zoals innovatie, het mkb, een koolstofarme economie en milieubescherming.

Financieringsprioriteiten

Het programma richt zich op vier kernprioriteiten:

 • Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen
 • Koolstofarme economie
 • Efficiënt omgaan met milieu en hulpbronnen

Verwachte effecten

Dit programma is heel bijzonder, aangezien het alleen de manier kan beïnvloeden waarop andere operationele programma´s hun financiering inzetten voor de thematische doelstellingen:

 • Aandeel groei- en werkgelegenheidsprogramma´s beïnvloed door Interreg Europa op het terrein van innovatie: 25%
 • Aandeel groei- en werkgelegenheidsprogramma´s beïnvloed door Interreg Europa op het terrein van het mkb: 33%
 • Het bedrag aan Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF) ingezet op het terrein van een koolstofarme economie, onder invloed van Interreg Europa: EUR 192 miljoen

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001