North West Europe

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

De ambitie achter het programma „Noord-West-Europa” is enerzijds te zorgen dat de regio een belangrijke mondiale economische speler is en anderzijds een aantrekkelijke plek te creëren om in te werken en te leven, met een hoge mate van innovatie, duurzaamheid en cohesie.Aan de basis van de strategie van het programma staat innovatie, aangezien innovatie bijdraagt aan alle groeidoelstellingen van de Europa 2020-strategie. Het programma is in hoofdzaak gericht op regionale innovatie, de overgang naar een koolstofarme economie en behoud van de materiële en natuurlijke hulpbronnen. 

Financieringsprioriteiten 

Het programma richt zich op vier kernprioriteiten:

 • Innovatie: verbetering van de innovatieve prestaties van ondernemingen in minder innovatieve gebieden door onderzoeksresultaten in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten, processen en diensten die voelbaar zijn voor de regio.
 • De koolstofarme economie: uitvoering van strategieën voor een koolstofarme economie, energie-efficiëntie en klimaatbescherming. Het doel is de verspreiding te bevorderen van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten in sectoren met een groot potentieel om energie te besparen.
 • Optimalisering van het (her)gebruik van materialen en natuurlijke bronnen: bevordering van de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en uiteindelijk naar een regeneratieve kringloopeconomie.

Verwachte effecten

 • Bijdrage aan slimme groei: De strategie van het programma dient ter bevordering van excellentie en synergie. Hiertoe worden regionale innovatiebenaderingen gekoppeld en worden belangrijke clusters en innovatiebelanghebbenden in Noordwest-Europa met elkaar in contact gebracht. Het programma is gericht op activiteiten op het vlak van toegepast onderzoek en technologische ontwikkeling die dicht bij de markt staan (zoals „proof of concept”-activiteiten), en op de commerciële exploitatie van nieuwe producten, processen en diensten.
   
 • Bijdrage aan duurzame groei: De strategie van het programma draagt bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, aan grotere energie-efficiëntie en aan een groter percentage duurzame energie in de mix van consumptie en productie. Dit gebeurt door bevordering van eco-innovatie en de ontwikkeling en verspreiding van koolstofarme technologieën. De beoogde projecten dienen stappen te omvatten op weg naar de werkelijke uitvoering van gedetailleerde actieplannen en dienen te resulteren in reële oplossingen voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder afval en meer recycling.
   
 • Bijdrage aan inclusieve groei: Transnationale en territoriale aspecten van sociale inclusie zijn onder meer het wegnemen van de barrières voor een transnationale arbeidsmarkt, evenals transnationaal onderwijs, transnationaal ondernemerschapsonderwijs en transnationale trainingen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.
   
 • Het programma „Noord-West-Europa” is tevens geënt op de Territoriale Agenda 2020. Zo worden er koppelingen aangebracht tussen zwakkere en sterkere regio´s, hetgeen bijdraagt aan een evenwichtigere territoriale ontwikkeling. Binnen de regio Noordwest-Europa wordt ook gewerkt aan projectpartnerschappen met perifere en minder verstedelijkte gebieden. Op deze manier draagt het programma bij aan een polycentrische territoriale ontwikkeling.

Regions

 • Belgium
 • France
  • ILE-DE-FRANCE
  • BASSIN PARISIEN
  • Champagne-Ardenne
  • Picardie
  • Haute-Normandie
  • Centre-Val de Loire
  • Basse-Normandie
  • Bourgogne
  • NORD-PAS-DE-CALAIS
  • EST
  • Lorraine
  • Alsace
  • Franche-Comté
  • Pays de la Loire
  • Bretagne
 • Germany
  • BADEN-WÜRTTEMBERG
  • Stuttgart
  • Karlsruhe
  • Freiburg
  • Tübingen
  • Oberfranken
  • Mittelfranken
  • Unterfranken
  • Schwaben
  • HESSEN
  • Darmstadt
  • Giessen
  • Kassel
  • NORDRHEIN-WESTFALEN
  • Düsseldorf
  • Köln
  • Münster
  • Detmold
  • Arnsberg
  • RHEINLAND-PFALZ
  • Koblenz
  • Trier
  • Rheinhessen-Pfalz
  • SAARLAND
 • Ireland
 • Luxembourg
 • Netherlands
  • OOST-NEDERLAND
  • Overijssel
  • Gelderland
  • Flevoland
  • WEST-NEDERLAND
  • Utrecht
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
  • ZUID-NEDERLAND
  • Noord-Brabant
  • Limburg (Nl)
 • United Kingdom
  • NORTH EAST
  • Tees Valley & Durham
  • Northumberland and Tyne & Wear
  • NORTH WEST (INC MERSEYSIDE)
  • Cumbria
  • Greater Manchester
  • Lancashire
  • Cheshire
  • Merseyside
  • YORKSHIRE & THE HUMBER
  • East Riding & North Lincolnshire
  • North Yorkshire
  • South Yorkshire
  • West Yorkshire
  • EAST MIDLANDS
  • Derbyshire & Nottinghamshire
  • Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
  • Lincolnshire
  • WEST MIDLANDS
  • Herefordshire, Worcestershire & Warks
  • Shropshire & Staffordshire
  • West Midlands
  • EASTERN
  • East Anglia
  • Bedfordshire, Hertfordshire
  • Essex
  • LONDON
  • Inner London
  • Outer London
  • SOUTH EAST
  • Berkshire, Bucks & Oxfordshire
  • Surrey, East & West Sussex
  • Hampshire & Isle Of Wight
  • Kent
  • SOUTH WEST
  • Gloucestershire, Wiltshire & North Somerset
  • Dorset & Somerset
  • Cornwall & Isles Of Scilly
  • Devon
  • WALES
  • West Wales & The Valleys
  • East Wales
  • SCOTLAND
  • Eastern Scotland
  • South Western Scotland
  • North Eastern Scotland
  • Highlands and Islands
  • NORTHERN IRELAND

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 396,134,342.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 648,572,895.00 €

Total EU contribution: 396,134,342.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN006