ESPON

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

De doelstelling van het ESPON 2020 Samenwerkingsprogramma is het ondersteunen van de werkingsoptimalisering van het EU-cohesiebeleid en andere sectorale beleidsmaatregelen en programma's onder Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI), en van nationale en regionale territoriale ontwikkelingsbeleidsmaatregelen, door de productie, de verspreiding en de bevordering van territoriaal feitenmateriaal voor het hele grondgebied van de 28 EU-lidstaten, alsmede de 4 partnerstaten van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Financieringsprioriteiten

ESPON concentreert zich op Thematische Doelstelling 11 „Versterken van institutionele capaciteit”. Aangezien echter alle 11 thematische doelstellingen een territoriale dimensie of effect hebben, worden ze alle relevant geacht voor ondersteuning door Europees territoriaal feitenmateriaal dat wordt geproduceerd, gegenereerd en verspreid door ESPON 2020.

Verwachte effecten

 • Verbeterde productie van territoriaal feitenmateriaal door toegepast onderzoek en analyse.
 • Verbeterde kennisoverdracht en gebruik van analytische gebruikersondersteuning.
 • Verbeterde territoriale waarneming en hulpmiddelen voor territoriale analyses.
 • Groter bereik en toepassing van territoriaal feitenmateriaal.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004