(INTERREG V-A) DE-NL - Germany - The Netherlands

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstelling

Het samenwerkingsprogramma is de concrete vertaling van de Europa 2020-strategie met betrekking tot de specifieke problemen waarmee het Duits-Nederlandse grensgebied te kampen heeft. Het grensgebied hoopt hiermee tot de slimste, duurzaamste en meest geïntegreerde regio´s van Europa te gaan behoren. Hoewel de samenwerking de afgelopen decennia duidelijk verbeterd is, worden bedrijven en burgers nog steeds geconfronteerd met problemen die betere samenwerking behoeven.

Financieringsprioriteiten

Het programma kent twee prioriteiten: ten eerste moet het concurrentievermogen van de regio worden versterkt door slimme groei, in het bijzonder door de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen; en ten tweede moet de territoriale cohesie van het grensgebied op sociaal-cultureel gebied verder worden versterkt door samenwerking tussen burgers, bedrijven en instellingen te faciliteren.

Verwachte resultaten

De belangrijkste doelen van het programma zijn:

 • toename van 2% van het aandeel innovatie door het mkb door steun aan zo´n 4.000 ondernemingen
 • grensoverschrijdende banden en contacten intensiveren
 • de positieve houding tegenover het buurland verder verbeteren en de inwoners van het grensgebied bijstaan om de grens als kans te zien in plaats van als obstakel.

Regions

 • Germany
  • Weser-Ems
  • Düsseldorf
  • Münster
 • Netherlands
  • NOORD-NEDERLAND
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
  • OOST-NEDERLAND
  • Overijssel
  • Gelderland
  • Flevoland
  • ZUID-NEDERLAND
  • Noord-Brabant
  • Limburg (Nl)

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 222,159,360.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 443,059,158.00 €

Total EU contribution: 222,159,360.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB023