(Interreg V-A) BE-DE-NL Belgium-Germany-The Netherlands (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het grensgebied Euregio Maas-Rijn beslaat het gebied langs de drie landsgrenzen van België, Duitsland en Nederland. Het programma borduurt verder op de vier voorgaande „Interreg”-programma´s en is gericht op een verdere integratie van het grensgebied. 

Financieringsprioriteiten

Het programma is opgebouwd rondom de volgende vier prioriteiten: 

 1. versterking van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie;
 2. het oprichten van nieuwe mkb-bedrijven makkelijker maken;
 3. samenwerking bevorderen op het gebied van onderwijs en opleiding;
 4. regionale integratie en institutionele samenwerking versterken. 

Enkele resultaten die worden verwacht:

 • vergroting van het aandeel innoverende mkb-bedrijven, van 67 % tot 70 %;
 • een stijging van 5 % van het aandeel startende bedrijven;
 • een lager aantal voortijdige schoolverlaters en een stop op de toename van mensen die het risico van sociale uitsluiting lopen;
 • grotere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Regions

 • Belgium
  • Limburg (B)
  • Liège
  • Luxembourg (B)
  • Namur
 • Germany
  • Köln
  • Trier
 • Netherlands
  • Limburg (Nl)

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 96,000,250.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 140,434,645.00 €

Total EU contribution: 96,000,250.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB001