INTERACT

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het programma heeft tot doel de doelmatigheid van het cohesiebeleid te vergroten. Dit gebeurt door het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen, de overdracht van goede praktijken en de verspreiding van innovatieve benaderingen onder de territoriale samenwerkingprogramma´s en partners.

Financieringsprioriteiten

Het programma heeft twee prioriteiten:

 • Dienstverlening
 • Technische ondersteuning

Verwachte effecten

Dit programma neemt een zeer bijzondere plaats in, aangezien het invloed kan uitoefenen op de efficiëntie waarmee andere samenwerkingsprogramma´s en activiteiten ten uitvoer worden gelegd. De verwachte effecten zijn als volgt:

 • verbetering van de beheers- en controlecapaciteit van meer dan 84 % van de programma´s in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS);
 • verbetering van de capaciteit van het in kaart brengen en communiceren van de programmaresultaten van meer dan 80 % van de ETS-programma´s;
 • verbetering van de beheerscapaciteit voor samenwerking op het gebied van de uitvoering van innovatieve benaderingen (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), roulerende fondsen, macroregionale strategieën etc.) van meer dan 84 % van de ETS-programma´s.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002