(Interreg V-A) FR-BE-DE-LUX - France-Belgium-Germany-Luxembourg (Grande Région /Großregion)

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het samenwerkingsprogramma „Interreg V-A België-Frankrijk-Duitsland-Luxemburg (Grande Région/Groβregion)” is bedoeld om oplossingen te vinden voor de belangrijkste grensoverschrijdende problemen in verband met de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie in deze grensregio. Het programma is gericht op het grensgebied van vier lidstaten, een gebied met in totaal 11,4 miljoen inwoners waar drie verschillende talen worden gesproken.

Het programma gaat uit van vier prioriteiten. Centraal binnen het programma staat de doelstelling om de toegang tot de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te vereenvoudigen. Dit moet worden bereikt door middel van een reeks van initiatieven op het gebied van arbeidsmobiliteit, onder meer ten aanzien van vervoer, onderwijs en opleiding.

Daarnaast is het programma gericht op de bevordering van een milieuvriendelijke levensstijlin de regio. Dit gebeurt onder andere door ondersteuning van milieutechnologieën en nieuwe methoden voor afvalverwerking, en tegelijk door behoud en bescherming van het natuurlijk en cultureel erfgoed.

De derde prioriteit betreft de ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Hiermee wordt beoogd de toegang tot de gezondheidszorg en welzijnsdiensten(met inbegrip van cultuur en sport) in de grensregio te verbeteren, en daarnaast de sociale innovatie kracht bij te zetten.

Tot slot zou het programma ook moeten resulteren in eenverbetering van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in de grensregio, alsmede een verhoging van het aandeel O&O-uitgaven in de regio. Het programma zou tevens de concurrentiepositie van plaatselijke kmo´s en de technologische ontwikkelingin de grensregio moeten verbeteren, doordat aan de hand van grensoverschrijdende ondersteuningssystemen en -netwerken een impuls wordt gegeven aan onderzoek en innovatie.

Financieringsprioriteiten

Het programma gaat uit van de volgende vier prioriteiten:

 1. stimuleren van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door bevordering van de fysieke mobiliteit en ondersteuning van onderwijs en opleiding in de regio;
 2. bevorderen van een vorm van ontwikkeling waarbij het milieu van de gehele grensregio wordt gerespecteerd;
 3. verbeteren van de leefomstandigheden in de grensregio;
 4. verbeteren van het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de grensregio door middel van onderzoek, innovatie en ondersteuning van ondernemingen.

Enkele resultaten die worden verwacht:

 • een grotere hoeveelheid grensoverschrijdende werknemers en een beter aanbod aan vervoerssystemen met een minimaal effect op het milieu;
 • betere coördinatie van het regionale milieubeheer en de regionale ruimtelijke ordening;
 • beter behoud van het natuurlijk en cultureel erfgoed van de grensregio en een toename van het aantal toeristen;
 • een groter aandeel van duurzame energiebronnen in het energieverbruik in de grensregio;
 • verbeterde toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten, gekoppeld aan een groter aantal personen dat profiteert van deze diensten;
 • betere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en een hoger percentage O&O-uitgaven ten opzichte van het bbp;
 • betere ondersteuning van kmo´s die zouden willen toetreden tot de grensoverschrijdende markt.

Regions

 • Belgium
  • RÉGION WALLONNE
  • Brabant Wallon
  • Hainaut
  • Liège
  • Luxembourg (B)
  • Namur
 • France
  • Lorraine
 • Germany
  • RHEINLAND-PFALZ
  • Koblenz
  • Trier
  • Rheinhessen-Pfalz
  • SAARLAND
 • Luxembourg

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 139,802,646.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 234,606,265.00 €

Total EU contribution: 139,802,646.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB045