(Interreg V-A) BE-FR - Belgium-France (France-Wallonie-Vlaanderen)

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Strategische doelstellingen

Het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen"pakt belangrijke grensoverschrijdende uitdagingen aan die samenhangen met de implementatie van de Europa 2020-strategie in het Frans-Belgische grensgebied. Enerzijds moet dit programma de samenwerking en technologische uitwisseling stimuleren tussen universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen, en de concurrentiepositie van de kmo´s verbeteren om de strategische grensoverschrijdende sectoren te versterken. Anderzijds draagt het programma bij tot het behoud en de valorisatie van het natuurlijke en culturele grensoverschrijdende erfgoed en tot de versterking van de samenwerking op het gebied van overstromingsrisico´s. Op het gebied van werkgelegenheid moet het programma de grensoverschrijdende mobiliteit van werkenden stimuleren. Ten slotte is het programma bedoeld om de aansluiting en het aanbod van grensoverschrijdende dienstverlening te versterken en te bestendigen.

De prioritaire assen

Het programma is gedefinieerd rond vier assen:

 1. Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie
 2. Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de kmo’s
 3. Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen
 4. Bevorderen van de sociale inclusie en bestrijden van de armoede

Enkele verwachte resultaten

 • 80 nieuwe ondernemingen nemen deel aan onderzoeksprojecten
 • 200 nieuwe voltijdse banen in de ondernemingen die een subsidie krijgen
 • 960.000 personen profiteren van de beschermingsmaatregelen tegen risico´s van natuurgeweld, industrie en technologie
 • 5.600.000 bezoeken aan gesubsidieerde locaties die zijn geklasseerd als cultureel en/of natuurlijk erfgoed
 • 11.000 personen aan weerskanten van de grens hebben gebruikgemaakt van een dienst op het gebied van sanitaire voorzieningen

Regio´s

 • Belgische arrondissementen Gent, Oudenaarde, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies, Thuin, Tournai, Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Virton, Dinant, Namur en Philippeville
 • Franse departementen Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise en Marne

Thematische doelstellingen

 • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (1)
 • Versterking van concurrentievermogen van kmo´s (3)
 • Stimuleren van de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en het voorkomen en beheren van risico´s (5)
 • Behoud en bescherming van het milieu en aanmoedigen van een verstandig gebruik van hulpbronnen (6)
 • Bevorderen van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid en ondersteuning van de mobiliteit van arbeidskrachten (8)
 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie (9)

Regions

 • Belgium
 • France

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 169,977,045.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 283,295,074.00 €

Total EU contribution: 169,977,045.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB044