(Interreg V-A) FR-BE-NL-UK - France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Het programma is gericht op vier beleidsterreinen die van essentieel belang zijn voor het creëren van banen en groei in de regio: ondersteuning van grensoverschrijdende initiatieven om te zorgen voor beter onderzoek en meer innovatie, ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie, verbetering van de capaciteit van de regio om de klimaatverandering op te vangen, en bevordering van een hulpbronnenefficiënte economie.

Financieringsprioriteiten

Het programma gaat uit van de volgende vier prioriteiten:

 • technologische en sociale innovatie
 • koolstofarme technologieën
 • aanpassing aan klimaatverandering
 • een hulpbronnenefficiënte economie

Een aantal resultaten die worden verwacht:

 • toename van 10 % van de ontwikkeling van toepassingen voor sociale innovatie
 • toename van 5 % van de innovatie die tot stand komt binnen sectoren voor slimme specialisatie
 • toename van 10 % van de toepassing van koolstofarme technologieën
 • toename van 5 % van het aanpassingsvermogen van de regio ten aanzien van klimaatverandering en de watergerelateerde effecten daarvan
 • toename van 10 % van de toepassing van nieuwe oplossingen voor een efficiënter gebruik van natuurlijke bronnen, alsmede van de toepassing van nieuwe oplossingen voor een kringloopeconomie

Regions

 • Belgium
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen
 • France
  • Picardie
  • NORD-PAS-DE-CALAIS
 • Netherlands
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
  • Noord-Brabant
 • United Kingdom
  • East Anglia
  • Essex
  • Surrey, East & West Sussex
  • Hampshire & Isle Of Wight
  • Kent
  • Dorset & Somerset
  • Cornwall & Isles Of Scilly
  • Devon

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 256,648,702.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 392,143,504.00 €

Total EU contribution: 256,648,702.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB038