EFRO OP Vlaanderen

België

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelen

Het programma is bedoeld om een impuls te geven aan economische groei in de regio en een bijdrage te leveren aan de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei. Met dit programma worden banen gecreëerd en wordt de productiviteit gestimuleerd door middel van investeringen ter ondersteuning van de kenniseconomie, het mkb en de overgang naar een koolstofarme economie. De EU-financiering wordt aangewend op basis van de unieke sterke punten en de ontwikkelingsbehoeften van de regio.

Financieringsprioriteiten

Het programma bestaat uit vijf prioritaire assen en zes thematische doelstellingen:

 • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (OT1)
 • Het concurrentievermogen van het mkb verbeteren (OT3)
 • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie (OT4)
 • Bevordering van aanpassing aan klimaatverandering (OT5)
 • Bescherming van het milieu en bevordering van hulpbronnenefficiëntie (OT6)
 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie (OT9)

Hoge bedragen, namelijk 90% van de totale toewijzing, gaan naar onderzoek en technische ontwikkeling (OTO), het mkb en de koolstofarme economie, waarvan 40% naar OTO gaat. De resterende 10% van de totale financiële toewijzing gaat naar stedelijke ontwikkeling.

Speciale aandacht is gericht op zowel de ontwikkeling van living labs en het verspreiden van innovatieve technologieën via demonstratieprojecten als aan woningrenovatie naar een energieneutraal niveau en duurzame stadsmobiliteitssystemen. Sociale inclusie wordt aangepakt via kleinschalige stedelijke projecten in minder ontwikkelde stadsdistricten, die een stimulerend effect op de economie hebben.

Een geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling wordt gewaarborgd via drie geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) waarmee specifieke territoriale sociaaleconomische problemen worden aangepakt. De gereserveerde middelen voor de drie geïntegreerde territoriale investeringen bedragen 45% van de totale toewijzing.

De ondersteuning voor doelstellingen inzake klimaatverandering bedraagt ter indicatie 26%.

Verwachte effecten

 • Uitbreiding van het aandeel mkb-bedrijven met innovatieve producten, processen, marketing of organisaties van 62% naar 70% van alle mkb-bedrijven
 • Uitbreiding van het omzetaandeel als gevolg van nieuwe of innovatieve producten of diensten van 7,5% naar 10%.
 • Uitbreiding van intern ondernemerschap van 9,4% naar 12%
 • Reductie van broeikasgassen door huisvesting met 5,3 ton CO2 en reductie van broeikasgassen in het transport met 1 ton CO2
 • Modernisering van 1300 m² openbaar terrein in minder ontwikkelde gebieden

Regions

 • Belgium
  • VLAAMS GEWEST
  • Antwerpen
  • Limburg (B)
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams Brabant
  • West-Vlaanderen

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 175,592,099.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 435,508,941.00 €

Total EU contribution: 175,592,099.00 €

CCI number: 2014BE16RFOP002