FEDER PO Bruxelles Région Capitale/ EFRO OP Brussel Hoofdstedelijk Gewest

België

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Het EFRO-programma is bedoeld om een impuls te geven aan economische groei en een bijdrage te leveren aan de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei, maar is ook gericht op de realisatie van economische, sociale en territoriale cohesie in een stedelijke regio. De EU-financiering wordt aangewend op basis van de specifieke sterke punten en de ontwikkelingsbehoeften van de regio. 19% van het algehele budget wordt toegewezen aan onderzoek en innovatie, 29% aan het concurrentievermogen van het mkb en 34% aan de koolstofarme economie.

Financieringsprioriteiten

Het programma is gericht op de volgende prioriteiten:

 • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Verbetering van het concurrentievermogen van het mkb
 • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren
 • Bescherming van het milieu en bevordering van hulpbronnenefficiëntie
 • Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie

Verwachte effecten

 • Stijging van de bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 1,5% van het bbp.
 • 66% van de bedrijven zal innovatie-activiteiten (technologisch en niet-technologisch) hebben
 • 160 000 werknemers en 9 500 bedrijven met minder dan 50 werknemers in veelbelovende sectoren zullen profiteren van ondersteuning
 • Afname van 6% van de totale energieconsumptie in de tertiaire en industriesector en van 5% in overheidsinstellingen en huisvesting

Programmatekst

Operationeel Programma (OP) van de EFRO-programmering 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Regions

 • Belgium
  • RÉG. BRUXELLES-CAP. / BRUSSELS HFDST. GEW.

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 95,777,508.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 191,555,016.00 €

Total EU contribution: 95,777,508.00 €

View the data

CCI number: 2014BE16RFOP001