De begunstigden van het cohesiebeleid van de Europese Unie

De EU heeft de verantwoordelijkheid transparant te zijn over de besteding van overheidsgelden. De kaart bevat directe koppelingen naar lijsten met begunstigden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds. De websites waarnaar wordt verwezen, vallen onder het beheer van de desbetreffende lidstaat en dienen overeenkomstig de voorschriften inzake de uitvoering van fondsen 2014-2020 (Verordening (EU) nr. 1303/2013) in ieder geval de naam van de begunstigde, de activiteit en het bedrag aan toegewezen overheidsfinanciering te vermelden.

Extra tools

 

Begunstigden 2014-2020

Begunstigden

x