Premjijiet REGIOSTARS

Il-premjijiet Regiostars huma l-kompetizzjoni annwali organizzata mid-DĠ REGIO mill-2008: din il-kompetizzjoni saret it-tikketta ta’ eċċellenza tal-Ewropa għal proġetti ffinanzjati mill-UE, li juru approċċi innovattivi u inklużivi għall-iżvilupp reġjonali. Kull sena mijiet ta’ proġetti jikkompetu f’ħames kategoriji: Ewropa Intelliġenti, Ewropa Ekoloġika, Ewropa Ġusta, Ewropa Urbana, u s-suġġett tas-sena. Il-pubbliku jista’ jipparteċipa billi jivvota għall-proġett favorit tiegħu fost il-finalisti kollha għall-premju tal-għażla pubblika. Ir-Regiostars ispiraw lir-reġjuni biex iwettqu politika reġjonali tal-UE li tħalli impatt dejjem akbar, billi ġabu soluzzjonijiet għal sfidi komuni u billi sfruttaw l-akbar opportunitajiet.


Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE, li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżvilupp reġjonali. Bil-għan li jispiraw reġjuni oħra mal-Ewropa kollha, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew.

Enfasi tematika

Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, żvilupp urban u suġġett tas-sena).
Fl-2021, ir-REGIOSTARS jiffokaw fuq ħames oqsma li huma parti kruċjali mill-politika reġjonali tal-UE:

 • Ewropa INTELLIĠENTI: Inżidu l-kompetittività tan-negozji lokali f’dinja diġitali
 • Ewropa EKOLOĠIKA: Komunitajiet ekoloġiċi u reżiljenti f’ambjent urban u rurali
 • Ewropa ĠUSTA: Inrawmu l-inklużjoni u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
 • Ewropa URBANA: Nippromwovu sistemi tal-ikel ekoloġiċi, sostenibbli u ċirkolari f’żoni urbani funzjonali
 • SUĠĠETT TAS-SENA: Insaħħu l-mobilità ekoloġika fir-reġjuni: Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021

Panel ta’ akkademiċi ta’ livell għoli fl-oqsma rispettivi se jivvaluta l-applikazzjonijiet sottomessi u jagħżel ir-rebbieħa.
Barra minn hekk, il-pubbliku se jiddeċiedi dwar ir-rebbieħ tiegħu stess fost il-finalisti permezz ta’ votazzjoni pubblika online u se jagħti l-premju tal-Għażla pubblika lil wieħed mill-proġetti.
Fil-Gwida għall-Applikanti hemm aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-premjijiet. 

Kif tapplika?

Il-Gwida għall-Applikanti tipprovdilek l-informazzjoni kollha meħtieġa biex il-proġett tiegħek ikun rebbieħ. Flimkien mad-deskrizzjoni dettaljata tal-kategoriji tal-premjijiet ta’ din is-sena, il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għoti tal-premjijiet, din il-Gwida fiha manwal prattiku biex jiggwidak matul il-proċess.
Gwida għall-Applikanti PDF en

Il-pjattaforma tal-applikazzjoni online hija miftuħa mid-9 ta’ Frar sad-9 ta’ Mejju 2021

Bħala novità, fl-2021 il-finalisti huma mistiedna għal sessjonijiet ta’ taħriġ dwar il-komunikazzjoni bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Ibliet f’Ottubru. Ir-rebbieħa fil-ħames kategoriji, u r-rebbieħ tal-għażla pubblika, se jirċievu l-premju mistħoqq tagħhom fiċ-ċerimonja festiva REGIOSTARS, li se ssir f’Dubrovnik, il-Kroazja f’Diċembru 2021.

Il-ġurija indipendenti għażlet 25 finalist, 5 għal kull kategorija tal-Premjijiet Regiostars 2021. Kun af il-finalisti hawn taħt, u aqra deskrizzjonijiet qosra tal-proġetti fuq il-pjattaforma tal-kompetizzjoni. Fil-ġimgħat li ġejjin se tiġi ppubblikata informazzjoni sħiħa dwar il-proġetti fuq Inforegio.

Mil-lum u sal-15 ta’ Novembru, il-votazzjoni għall-Premju tal-Għażla Pubblika hija miftuħa fuq il-pjattaforma tal-kompetizzjoni: https://regiostarsawards.eu. Ivvota għall-proġett favorit tiegħek billi tikklikkja s-simbolu tal-qalb.

Ir-rebbieħa ta’ kull kategorija u l-premju tal-għażla pubblika se jitħabbru waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fit-2 ta’ Diċembru.

Ewropa INTELLIĠENTI: Inżidu l-kompetittività tan-negozji lokali f’dinja diġitali

 • Balkan road
 • IDEES: Proofs of concept
 • Integration 3D metal printing
 • MEDCAD for Worldwide Healthcare
 • Nordvest smart production    

Ewropa EKOLOĠIKA: Komunitajiet ekoloġiċi u reżiljenti f’ambjent urban u rurali

 • A Sustainable Energy Supply in Cities
 • BEGIN
 • ICCARUS (Gent knapt op)
 • RegEnergy
 • Smart Schools

Ewropa ĠUSTA: Inrawmu l-inklużjoni u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni

 • Baltazar
 • Filling the EU-Sapmi knowledge gaps
 • I am your neighbour. Do not sort me.
 • Subregional Assistant Centre
 • TREE - Training for integrating Refugees in the Euregion

Ewropa URBANA: Nippromwovu sistemi tal-ikel ekoloġiċi, sostenibbli u ċirkolari f’żoni urbani funzjonali

 • AlpBioEco
 • Crop on Top (Agrotopia)
 • DIGITAL FARMING SPECIALIST
 • ORHI
 • THE TRAVELLING SOLIDARY CANNERY

SUĠĠETT TAS-SENA: Insaħħu l-mobilità ekoloġika fir-reġjuni: Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021

 • DRYPORT
 • EMOTIONWAY
 • North-West Multimodal Transport Hub
 • TRAILS
 • TRANSPORTE A PEDIDO

Arkivji