Premjijiet REGIOSTARS

Il-premjijiet Regiostars huma l-kompetizzjoni annwali organizzata mid-DĠ REGIO mill-2008: din il-kompetizzjoni saret it-tikketta ta’ eċċellenza tal-Ewropa għal proġetti ffinanzjati mill-UE, li juru approċċi innovattivi u inklużivi għall-iżvilupp reġjonali. Kull sena mijiet ta’ proġetti jikkompetu f’ħames kategoriji: Ewropa Intelliġenti, Ewropa Ekoloġika, Ewropa Ġusta, Ewropa Urbana, u s-suġġett tas-sena. Il-pubbliku jista’ jipparteċipa billi jivvota għall-proġett favorit tiegħu fost il-finalisti kollha għall-premju tal-għażla pubblika. Ir-Regiostars ispiraw lir-reġjuni biex iwettqu politika reġjonali tal-UE li tħalli impatt dejjem akbar, billi ġabu soluzzjonijiet għal sfidi komuni u billi sfruttaw l-akbar opportunitajiet.


Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE, li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżvilupp reġjonali. Bil-għan li jispiraw reġjuni oħra mal-Ewropa kollha, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew.

Enfasi tematika

Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, żvilupp urban u suġġett tas-sena).
Fl-2021, ir-REGIOSTARS jiffokaw fuq ħames oqsma li huma parti kruċjali mill-politika reġjonali tal-UE:

  • Ewropa INTELLIĠENTI: Inżidu l-kompetittività tan-negozji lokali f’dinja diġitali
  • Ewropa EKOLOĠIKA: Komunitajiet ekoloġiċi u reżiljenti f’ambjent urban u rurali
  • Ewropa ĠUSTA: Inrawmu l-inklużjoni u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
  • Ewropa URBANA: Nippromwovu sistemi tal-ikel ekoloġiċi, sostenibbli u ċirkolari f’żoni urbani funzjonali
  • SUĠĠETT TAS-SENA: Insaħħu l-mobilità ekoloġika fir-reġjuni: Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021

Panel ta’ akkademiċi ta’ livell għoli fl-oqsma rispettivi se jivvaluta l-applikazzjonijiet sottomessi u jagħżel ir-rebbieħa.
Barra minn hekk, il-pubbliku se jiddeċiedi dwar ir-rebbieħ tiegħu stess fost il-finalisti permezz ta’ votazzjoni pubblika online u se jagħti l-premju tal-Għażla pubblika lil wieħed mill-proġetti.
Fil-Gwida għall-Applikanti hemm aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-premjijiet. 

Kif tapplika?

Il-Gwida għall-Applikanti tipprovdilek l-informazzjoni kollha meħtieġa biex il-proġett tiegħek ikun rebbieħ. Flimkien mad-deskrizzjoni dettaljata tal-kategoriji tal-premjijiet ta’ din is-sena, il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għoti tal-premjijiet, din il-Gwida fiha manwal prattiku biex jiggwidak matul il-proċess.
Gwida għall-Applikanti PDF en

Il-pjattaforma tal-applikazzjoni online hija miftuħa mid-9 ta’ Frar sad-9 ta’ Mejju 2021

Bħala novità, fl-2021 il-finalisti huma mistiedna għal sessjonijiet ta’ taħriġ dwar il-komunikazzjoni bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Ibliet f’Ottubru. Ir-rebbieħa fil-ħames kategoriji, u r-rebbieħ tal-għażla pubblika, se jirċievu l-premju mistħoqq tagħhom fiċ-ċerimonja festiva REGIOSTARS, li se ssir f’Dubrovnik, il-Kroazja f’Diċembru 2021.

Arkivji