Premjijiet REGIOSTARS

Ir-REGIOSTARS huma l-premji tal-Ewropa għall-proġetti reġjonali l-aktar innovattivi.

 Għodod addizzjonali

 

Aħbarijiet

Ir-rebbieħa tal-premjijiet annwali REGIOSTARS - li jiċċelebraw proġetti tal-Politika ta’ Koeżjoni mill-aqwa - tħabbru fi Brussell. U r-rebbieħa huma: 

Għall-Promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali (Kategorija 1): il-premju mar għand Energy Cells GR, proġett b’kooperazzjoni transkonfinali bejn il-Ġermanja, il-Belġju, Franza u l-Lussemburgu għal konsum tal-enerġija sostennibbli u produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u innovattiva fir-Reġjun Akbar.

CobBaugeminn Franza u r-Renju Unit, ingħata l-premju għal Ngħaqqdu l-aħdar, il-blu u l-griż (Kategorija 2), għall-iżvilupp ta’ materjal għall-ħitan permezz tal-ħamrija u l-fibri.

Il-premju għal “Niġġieldu l-inugwaljanzi u l-faqar” (kategorija 3) mar għand Good Support, mill-Polonja, pjattaforma online li tgħaqqad lill-abitanti tar-reġjun ta’ Zachodniopomorskie mas-servizzi soċjali lokali.

Climate Active Neighbourhoods (CAN), proġett konġunt Belġjan, Franċiż, Ġermaniż, Olandiż u tar-Renju Unit, ingħata l-premju f’kategorija 4, “Nibnu bliet reżiljenti għat-tibdil fil-klima”. Dan jippromwovi strateġiji mmexxija fuq livell lokali biex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija għall-unitajiet domestiċi f’żoni urbani mċaħħda.

Għal “Nimmodernizzaw is-servizzi tas-saħħa” (Kategorija 5) il-premju mar għand Orsi Academy, mill-Belġju, ċentru tat-taħriġ u l-għarfien espert fil-qasam ta’ tekniki ġodda f’kirurġija bl-inqas mod invażiv u l-kirurġija robotika.

Fl-aħħar nett, il-premju magħżul mill-pubbliku ngħata lil CityWalk mill-Programm INTERREG Danubju, li jgħin lill-ibliet fir-Reġjun tad-Danubju jsiru postijiet aħjar fejn wieħed jista’ jimxi.

Premjijiet REGIOSTARS

Aktar aħbarijiet

Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li jimmaniġġjaw il-proġetti madwar l-Ewropa, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew.

Fokus tematiku

Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-iżvilupp urban u s-suġġett tas-sena).

Fl-2020, ir-REGIOSTARS huma ffokati fuq ħames oqsma li huma kruċjali għall-futur tal-politika reġjonali tal-UE:

 • Tranżizzjoni industrijali għal Ewropa intelliġenti
 • Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa Ekoloġika
 • Ħiliet u edukazzjoni għal Ewropa diġitali
 • Involviment taċ-ċittadini għal bliet Ewropej koeżivi
 • Għoti ta’ setgħa liż-żgħażagħ għall-kooperazzjoni bejn il-fruntieri — 30 sena ta’ Interreg

Akkademiċi ta’ livell għoli sejrin jivvalutaw l-applikazzjonijiet tal-proġetti sottomessi u jagħżlu r-rebbieħa.

Barra minn hekk, il-pubbliku sejjer jagħżel ir-rebbieħ tiegħu permezz ta’ votazzjoni online u sejjer jippremja lil wieħed mill-proġetti bil-premju tal-Għażla tal-pubbliku.

Fil-Gwida għall-Applikanti PDF en hemm aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-premji. Clarification endorsement letter PDF en.

Kif tapplika?

Il-Gwida għall-Applikanti tagħtik l-informazzjoni neċessarja kollha biex il-proġett tiegħek ikun rebbieħ. Flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-kategoriji tal-premji ta’ din is-sena, il-kriterji tal-eliġibbiltà u dawk tal-aġġudikazzjoni, din il-Gwida fiha manwal prattiku sabiex jiggwidak matul il-proċess. 

Il-pjattaforma online għall-applikazzjonijiet se tkun miftuħa bejn It-2 ta 'marzu u d-9 ta’ Mejju 2020.

Ir-rebbieħa fil-ħames kategoriji, u r-rebbieħ tal-għażla tal-pubbliku, se jirċievu l-premju li tant jistħoqqilhom fiċ-ċerimonja festiva tar-REGIOSTARS, li se ssir fi Brussell f’Ottubru 2020.

Waslu 213-il sottomissjoni għar-REGIOSTARS 2020!

Ivvota l-proġett favorit tiegħek hawnhekk: https://regiostarsawards.eu

Il-ġurija se tagħżel sa 5 finalisti għal kull kategorija, li se jitħabbru nhar il-9 ta’ Lulju. Il-voti mitfugħa wara din id-data se jiżdiedu ma’ tal-finalisti, li jikkompetu għall-premju ta’ għażla pubblika.

TIl-ġurija indipendenti għażlet 25 finalist, 5 għal kull kategorija tal-Premju Regiostilel 2020.

Mil-lum u sal-15 ta’ Settembru, il-votazzjoni għall-Premju tal-Għażla Pubblika hija miftuħa fuq il-pjattaforma tal-kompetizzjoni: https://regiostarsawards.eu.
Hawn taħt tista’ ssib il-lista tal-25 finalist, 5 għal kull kategorija (se jiġu ppubblikati skedi ta’ proġetti kompluti fuq l-Inforegio fil-ġimgħat li ġejjin):

Tranżizzjoni industrijali għal Ewropa intelliġenti

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa Ekoloġika

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Ħiliet u edukazzjoni għal Ewropa diġitali

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Involviment taċ-ċittadini għal bliet Ewropej koeżivi

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Għoti ta’ setgħa liż-żgħażagħ għall-kooperazzjoni bejn il-fruntieri — 30 sena ta’ Interreg

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Arkivji