Tagħlim tal-politika

Proġetti appoġġjati mill-fondi tal-Politika Reġjonali u ta’ Koeżjoni tal-UE huma riżultat ta’ studji importanti, analiżi, rapporti u r-riżultati, li jistgħu jinkoraġġixxu l-iskambju ta’ esperjenza, tagħrif u prattiċi tajbin madwar l-UE. Din id-database tat-tfittix ġiet żviluppata primarjament għall-promotturi tal-proġetti, dawk li jfasslu l-politika u prattikanti oħra biex jippromwovu t-tagħlim fuq il-politika, u hemm studji ta’ każi, ex-post rapporti ta’ evalwazzjoni u proġetti sommarji oħra. Dawn id-dokumenti huma disponibbli bil-miftuħ permezz ta’ tfixxija bl-użu tal-oqsma t’hawn taħt.

 Għodod addizzjonali