CityMobilNet: Pjanijiet ta’ mobbiltà urbana sostenibbli għal 11-il belt Ewropea

L-ippjanar tal-mobbiltà huwa element ewlieni ta’ żvilupp urban sostenibbli, u waħda mill-isfidi l-aktar prominenti għall-ibliet Ewropej tal-lum. Il-proġett CityMobilNet, iffinanzjat permezz tal-programm URBACT tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, ġabar flimkien 11-il belt Ewropea f’10 pajjiżi biex jaqsmu l-għarfien u l-esperjenza, jitgħallmu flimkien u, fl-aħħar mill-aħħar, jistabbilixxu pjanijiet ta’ mobbiltà urbana sostenibbli (SUMPs) għal kull belt.

 Għodod addizzjonali

 
The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018) The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018)

" Normalment ma jkollniex il-fehma tal-komunità, sempliċement ir-reazzjoni tagħhom wara l-infurzar tal-miżuri. URBACT kien differenti: li taħdem man-nies fil-grupp lokali URBACT wera li l-ideat tajbin jistgħu jiġu minn kullimkien, mhux neċessarjament mingħand speċjalisti. "

Claudiu Dascalu, Kap tad-Dipartiment tat-Toroq, Parkeġġ u Dawl ta’ Slatina

Il-kunsill tal-belt ta’ Bielefeld, il-Ġermanja, mexxa n-netwerk ta’ ppjanar ta’ azzjoni URBACT li għaqqad lill-partijiet interessati minn Spanja, il-Portugall, Franza, l-Italja, Malta, il-Greċja, il-Kroazja, ir-Rumanija u l-Polonja.

Il-bliet parteċipanti analizzaw il-pajsaġġ tal-mobbiltà urbana eżistenti tagħhom; żviluppaw pjanijiet ta’ involviment ta' ċittadini u partijiet interessati; u żviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi biex jgħinuhom ifasslu, jimplimentaw u jevalwaw il-pjanijiet ta’ mobbiltà sostenibbli tagħhom.

Sfidi diversi u komuni

Il-bliet għandhom rwol ċentrali fit-tkabbir u l-impjiegi tal-pajjiżi, u fil-kwalità ġenerali tal-ħajja u l-benesseri ta’ proporzjon kbir taċ-ċittadini tagħhom. Iżda l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ trasport effiċjenti li jistgħu jnaqqsu l-konġestjoni u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u jnaqqsu l-esklużjoni soċjali, huwa ta’ sfida. Filwaqt li l-ibliet jiffaċċjaw ħafna problemi komuni, għandhom ukoll firxa diversa ta’ sfidi lokali.

Biex jgħin lill-11-il belt jiżviluppaw strateġiji sostenibbli ta’ mobbiltà urbana, il-proġett għen lill-ibliet ifasslu l-SUMPs tagħhom stess. Dawn huma pjanijiet strateġiċi b'terminu ta’ żmien ta’ 10-15-il sena, iddisinjati biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ mobbiltà tan-nies u n-negozji u jiżguraw kwalità ta' ħajja aħjar, filwaqt li jqisu bżonnijiet lokali diversi.

Attivitajiet transnazzjonali ta’ tagħlim u skambju

Matul il-proġett ta’ sentejn, ġew organizzati ħames laqgħat transnazzjonali sabiex l-ibliet imsieħba jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi u l-għarfien. CityMobilNet organizza sessjonijiet ta’ skambju biex joħloq bażi konġunta ta’ għarfien, eżerċizzji ta’ evalwazzjoni bejn il-pari, jippreżenta studji ta’ każijiet minn bliet oħra, u workshops dwar l-iżvilupp ta’ pjanijiet ta’ mobbiltà sostenibbli.

Il-proġett ibbenefika mir-4 konferenza SUMP Ewropea, li saret f’Dubrovnik, il-Kroazja f’Marzu 2017, ftit qabel it-tielet seminar transnazzjonali tal-proġett f’Zadar, ukoll fil-Kroazja.

Il-konferenza pprovdiet l-aħjar prattiki, ideat dwar titjib, xogħol prattiku fuq sfidi u soluzzjonijiet lokali, u miżuri realizzati xi mkien ieħor li ispiraw lis-sħab ta’ CityMobilNet biex ifasslu l-pjanijiet tagħhom stess.

Sa tmiem il-proġett, ġie ppubblikat dokument li jikkonsolida r-riżultati, li jservi bħala riżors prezzjuż li bliet oħra jistgħu jitgħallmu minnu.

Il-proġett ġie implimentat bħala parti minn URBACT, il-programm ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropew li għandu l-għan li jrawwem żvilupp urban integrat sostenibbli fi bliet madwar l-Ewropa. Huwa juża riżorsi u għarfien biex isaħħaħ il-kapaċità tal-ibliet biex jitjiebu erba’ oqsma: governanza, ambjent, inklużjoni u ekonomija.

Investiment totali u finanzjament mill-UE

L-investiment totali għall-proġett “CityMobilNet” huwa ta' EUR 749 923, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tal-UE li kkontribwixxa EUR 584 947 permezz tal-programm “URBACT” għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020.

Id-data ta' l-abbozz

29/03/2021