Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Il-premjijiet RegioStars

Il-'premjijiet' Regio Stars jfittxu jippromwovi l-iskambju ta’ esperjenzi u prattiki tajba bejn ir-reġjuni tal-'Ewropa kif ukoll li jrawwmu l-innovazzjoni.

Dawn isiru kull sena u għandhom l-għan li jidentifikaw u jiċċelebraw proġetti ta’ żvilupp reġjonali appoġġjati mill-politika reġjonali tal-'UE. Iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni turi proġetti oriġinali u innovattivi li jistgħu jagħtu ispirazzjoni lil reġjuni oħrajn f’oqsma varjati daqs l-innovazzjoni tal-SME, il-bijoekonomija, u t-trasport urban sostenibbli.

Sabiex ikunu nnominati għal premju, il-proġetti jridu jkunu invarjabbilment innovattivi fil-karattru tagħhom, jagħtu prova tal-kredenzjali sostenibbli tagħhom u juru li taw kontribuzzjoni pożittiva lill-ekonomija tar-'reġjun tagħhom. Dawn iridu jkunu pproduċew ukoll riżultati li jistgħu jsaħħu s-sħubiji lokali, reġjonali u interreġjonali.