Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pagamenti

Meta tiddistribwixxi l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE lill-programmi operazzjonali li jkunu għaddejjin bejn l-2014 u l-2020, il-Kummissjoni tista’ tagħmel tliet tipi ta’ pagamenti:

 • Pagamenti ta’ prefinanzjament. Pagamenti bħal dawn isiru bejn l-2014 u l-2016 meta l-Kummissjoni tkun approvat programm operazzjonali. Il-prefinanzjament inizjali jsir f’pagamenti parzjali annwali ta’ 1 % tal-ammont ta’ finanzjament għall-programm operazzjonali matul il-perjodu sħiħ ta’ programmazzjoni. Mill-2016 sal-2023, jitħallas prefinanzjament annwali ta’ bejn 2 % u 3 % tal-ammont sħiħ tal-finanzjament.
 • Pagamenti interim. Qabel ma jsir l-ewwel pagament interim, Stat Membru għandu jagħti lill-Kummissjoni d-dettalji ta’ kif beħsiebu jiġġestixxi, jiċċertifika u jagħmel awditjar tal-programm operazzjonali inkwistjoni. Sussegwentement, l-applikazzjonijiet għall-pagamenti għandhom jiġu sottomessi b’mod regolari lill-Kummissjoni, li mbagħad toħroġ pagamenti oħrajn. Fil-każ ta’ nuqqasijiet jew irregolaritajiet serji fil-ġestjoni tal-programm operazzjonali, il-pagamenti interim jistgħu jiġu sospiżi sakemm jittieħdu miżuri biex jindirizzaw dawn il-problemi.
 • Ħlas tal-ewwel bilanċ. Sabiex jirċievu pagament finali mill-Kummissjoni, l-Istati Membri jridu jipprovdu dikjarazzjoni tan-nefqa finali u rapport ta’ implimentazzjoni finali għal kull programm operazzjonali.

Aktar informazzjoni