Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

INTERACT 2014-2020 joffri għajnuna lill-partijiet interessati li jkunu qed jimplimentaw programmi ffinanzjati mill-UE taħt l-'għan ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea tal-politika ta’ koeżjoni.

INTERACT jipprovdi pariri dwar il-ġestjoni u l-implimentazzjoni, jappoġġja l-organizzazzjoni ta’ seminars tematiċi u jxerred eżempji ta’ prattika tajba.

INTERACT jgħin l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali. Dawn jinkludu l-awtoritajiet maniġerjali, is-segretarjati tekniċi konġunti, il-punti ta’ kuntatt nazzjonali, u l-awtoritajiet taċ-ċertifikazzjoni u tal-awditjar. Il-programm ikopri l-Istati Membri kollha tal-UE, flimkien man-Norveġja u l-Isvizzera.