Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Għotjiet globali

L-għotjiet globali jgħinu organizzazzjonijiet żgħar mhux governattivi u organizzazzjonijiet tal-komunità, biex jiksbu appoġġ mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR).

Normalment, gruppi bħal dawn isibuha diffiċli li jaċċessaw il-finanzjament tal-FSE direttament. L-għotjiet globali jagħtuhom opportunità biex jitfgħu offerti għal finanzjament fuq skala żgħira (madwar EUR 15 000) biex imexxu proġetti li jgħinu lil persuni żvantaġġati jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Il-proċess tal-applikazzjoni huwa ssimplifikat u amministrat bl-inqas burokrazija possibbli.

Il-korpi intermedjarji bħall-awtoritajiet reġjonali, l-assoċjazzjonijiet tal-iżvilupp reġjonali u l-NGOs jiġġestixxu u jimplimentaw l-għotjiet globali. L-intermedjarju inkwistjoni huwa maħtur mill-Istat Membru rilevanti jew l-awtorità reġjonali bi qbil mal-Kummissjoni Ewropea.