Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Frodi

Minbarra li hija parti mill-isforzi ġenerali kontra l-kriminalità organizzata, il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni tinvolvi wkoll il-ġlieda kontra attivitajiet illegali li jaffettwaw ħażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE). Din hija bbażata fuq żewġ bażijiet legali:

 • L-Artikoli 67, 82 u 87 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u ġudizzjarja fuq kwistjonijiet kriminali
 • L-Artikoli 310, 324 u 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropean, li jikkonċernaw attivitajiet li jaffettwaw l-'interessi finanzjarji tal-UE

L-interesi finanzjarji tal-UE huma mħarsa minn sensiela ta’ regolamenti kontra l-frodi, kif ukoll mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), korp indipendenti li għandu l-kompitu li jiġġieled il-frodi sa minn Ġunju 1999. OLAF huwa responsabbli għat-twettiq ta' investigazzjonijiet amministrattivi kontra l-frodi f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet legali u amministrattivi tal-Istati Membri, inklużi s-servizzi ta’ investigazzjoni u l-pulizija.