Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Korrezzjonijiet finanzjarji

Il-korrezzjonijiet finanzjarji huma l-irtirar tal-finanzjament li jseħħ meta l-pagamenti lil proġetti appoġġjati mill-UE jkunu saru bi żball minħabba irregolaritajiet bħal frodi.

Il-Kummissjoni hija impenjata fl-irkupru tal-fondi li nkisbu jew li ntużaw f’mod frodulenti, u sejra tuża l-forza sħiħa tal-liġi biex issib pagamenti bħal dawn. L-użu ta' korrezzjonijiet finanzjarji jista’ jinkludi l-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-UE sħiħa jew parti minnha lil programm operazzjonali.

Il-Kummissjoni għandha firxa ta’ kontrolli disponibbli biex tiżgura li l-finanzjament tal-UE jintnefaq kif xieraq. Proċeduri regolari ta’ monitoraġġ, ċertifikazzjonijiet tal-infiq u miżuri stretti ta’ awditjar kollha jintużaw biex jiġġieldu l-frodi.