Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evalwazzjoni

Tliet tipi ta’ evalwazzjoni ġew identifikati għall-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2014-20: qabel (ex ante), matul (kontinwa) u wara (ex post). Il-politika ta’ koeżjoni hija evalwata fuq bażi ta’ sħubija. L-Istati Membri huma responsabbli għall-evalwazzjoni ex ante filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea twettaq l-evalwazzjoni ex post.

L-evalwazzjonijiet kontinwi huma l-aktar ir-responsabbiltà tal-Istati Membri, iżda l-Kummissjoni tista’ twettaqhom ukoll fuq inizjattiva proprja, flimkien mal-Istati Membri. Il-kompiti prinċipali għall-Kummissjoni Ewropea jinkludu l-għoti ta’ gwida dwar l-evalwazzjoni u l-iffaċilitar tal-iskambji tal-esperjenzi bejn l-Istati Membri.

Aktar informazzjoni