Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT).

Ir-Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali għandhom l-għan li jiffaċilitaw u jippromwovu l-kooperazzjoni transfruntiera, transnazzjonali u interreġjonali fl-UE. Il-kompiti tagħhom jinkludu l-implimentazzjoni ta’ programmi li huma kofinanzjati mill-UE jew kwalunkwe proġett ta’ kooperazzjoni transfruntiera Ewropew ieħor.

Bħala entitajiet ġuridiċi, ir-REKT ilaqqgħu flimkien awtoritajiet minn Stati Membri differenti. Il-membri tagħhom jistgħu jinkludu l-Istati Membri tal-UE stess, awtoritajiet reġjonali jew lokali, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe korp pubbliku ieħor. Ir-REKT jista’ jkun fihom membri minn tal-anqas żewġ Stati Membri tal-UE.