Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Il-Fond ta’ Koeżjoni

Sa mill-1994, il-Fond ta’ Koeżjoni ntuża biex jagħti appoġġ lill-ifqar reġjuni tal-Ewropa u jistabbilizza l-ekonomiji tagħhom bil-għan li jippromwovi t-tkabbir, l-impjieg u l-iżvilupp sostenibbli. Il-Fond jikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ miżuri ambjentali u netwerks trans-Ewropej tat-trasport - b’mod partikolari proġetti ta’ prijorità għolja ta’ interess Ewropew - fit-13-il Stat Membru li ssieħbu fl-UE sa mill-2004, kif ukoll fil-Greċja u l-Portugall. Il-Fond ta’ Koeżjoni jista’ jintuża wkoll biex jiffinanzja l-prijoritajiet tal-'politika ta’ protezzjoni ambjentali tal-UE.

L-Istati Membri li għandhom Dħul Nazzjonali Gross (DNG) għal kull abitant taħt id-90 % tal-medja tal-UE huma eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni. Il-limitu massimu għall-kontribuzzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni' lin-nefqa pubblika fl-Istati Membri huwa stabbilit għal 85 %. Il-baġit għall-Fond ta’ Koeżjoni jiswa madwar EUR 75 biljun (prezzijiet tal-2014) għall-perjodu 2014-2020.

Aktar informazzjoni