Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Addizzjonalità Ambjent
Assistenza teknika Awtorità amministrattiva
Baġit Diżimpenn
ESPON (Network Ewropew ta‘ Osservazzjoni tal-Ippjannar Spazjali) Eliġibbiltà tal-infiq
Evalwazzjoni Frodi
Ftehim ta’ Sħubija (FS) Għotjiet globali
INTERACT INTERREG EUROPE
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Il-Fond ta’ Koeżjoni Il-Fond ta’ Koeżjoni
Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE)
Il-Kumitat tar-Reġjuni Il-Kumitat ta’ Koordinament għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.
Il-Programm tal-UE għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni 2014 – 2020 (PEACE) Il-koeżjoni territorjali
Il-kooperazzjoni transnazzjonali Il-premjijiet RegioStars
Impjieg Informazzjoni u pubbliċità
Ir-rata ta’ kofinanzjament Ir-regolamenti
Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda Is-sussidjarjetà
Koeżjoni ekonomika u soċjali Kontroll u awditjar
Kooperazzjoni interreġjonali Korrezzjonijiet finanzjarji
Kumitat ta’ monitoraġġ L-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (EES)
L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA)
L-Objettiv ta’ Kompetittività Reġjonali u Impjiegi L-awtorità tal-awditjar
L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni L-għajnuna mill-Istat
L-innovazzjoni L-irkupru tal-fondi
L-iżvilupp sostenibbli Monitoraġġ
N+2 NUTS
Negozjati dwar l-adeżjoni Netwerks trans-Ewropej (TENs)
Opportunitajiet indaqs Pagamenti
Programm operazzjonali Programmazzjoni
Proporzjonalità Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT).
Rapport ta’ koeżjoni Reġjuni Lejn Bidla Ekonomika
Strateġija Ewropa 2020 Strumenti finanzjarji
Sħubija Task Force dwar l-Irlanda ta’ Fuq
Tkabbir Trasport
URBACT - Programm ta’ netwerk għall-Iżvilupp Urban kondizzjonalitajiet ex ante
Ġestjoni kondiviża Żoni muntanjużi