Glossarju

 Għodod addizzjonali

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Addizzjonalità Ambjent
Assistenza teknika Awtorità amministrattiva
Baġit Diżimpenn
ESPON (Network Ewropew ta‘ Osservazzjoni tal-Ippjannar Spazjali) Eliġibbiltà tal-infiq
Evalwazzjoni Frodi
Ftehim ta’ Sħubija (FS) Għotjiet globali
INTERACT INTERREG EUROPE
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Il-Fond ta’ Koeżjoni Il-Fond ta’ Koeżjoni
Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE)
Il-Kumitat tar-Reġjuni Il-Kumitat ta’ Koordinament għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.
Il-Programm tal-UE għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni 2014 – 2020 (PEACE) Il-koeżjoni territorjali
Il-kooperazzjoni transnazzjonali Il-premjijiet RegioStars
Il-qafas ta’ prestazzjoni Impjieg
Informazzjoni u pubbliċità Ir-rata ta’ kofinanzjament
Ir-regolamenti Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda
Is-sussidjarjetà Koeżjoni ekonomika u soċjali
Kontroll u awditjar Kooperazzjoni interreġjonali
Korrezzjonijiet finanzjarji Kumitat ta’ monitoraġġ
L-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (EES) L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI)
L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) L-Objettiv ta’ Kompetittività Reġjonali u Impjiegi
L-awtorità tal-awditjar L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni
L-għajnuna mill-Istat L-innovazzjoni
L-irkupru tal-fondi L-iżvilupp sostenibbli
Monitoraġġ N+2
NUTS Negozjati dwar l-adeżjoni
Netwerks trans-Ewropej (TENs) Opportunitajiet indaqs
Pagamenti Programm operazzjonali
Programmazzjoni Proporzjonalità
Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT). Rapport ta’ koeżjoni
Reġjuni Lejn Bidla Ekonomika Strateġija Ewropa 2020
Strumenti finanzjarji Sħubija
Task Force dwar l-Irlanda ta’ Fuq Tkabbir
Trasport URBACT - Programm ta’ netwerk għall-Iżvilupp Urban
kondizzjonalitajiet ex ante Ġestjoni kondiviża
Żoni muntanjużi